Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทอีอีพี ส่งต่อน้ำใจ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตและถังออกซิเจน ให้แก่ศูนย์พักคอย อบต.บางโฉลง

0 Comments
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP Group) นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องให้ออกซิเจนแบบแท็งค์ (Oxygen Tank) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบางโฉลง เพื่อเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายคำรณ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในโครงการ “พลังอาสาทำดี ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”

0 Comments
- เทศบาลตำบลบางเมือง นำโดยนาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม (นายกแดง) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ผนึกกำลังร่วมกับ สโมสรโรตารีเทพารักษ์, จิตอาสาพระราชทาน 904, รพ.สต.บางเมือง, รพ.สต.บางเมืองใหม่, รพ.สต.บุญศิริ, รพ.สต.ร่มโพธิ์, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง, เมืองสมุทรปู่เจ้าคลินิกเวชกรรม 1, อสม จัดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในโครงการ "พลังอาสาทำดี ร่วมใจต้านภัยโควิด-19" ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2564 วันละ 1,000 คน ณ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี 2564

0 Comments
   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : แผน BCP) ประจำปี 2564 เพื่อให้สามารถรักษาการให้บริการอากาศยาน บริการผู้โดยสารและบริการคลังสินค้าให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนส่งผลให้การบริการเกิดการหยุดชะงักเมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานจัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2564 เปิดเผยว่าเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

“นายกตู่”นันทิดา แก้วบัวสาย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ เร่งเข้าช่วยเหลือร่วมวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเสริมกำลังสนับสนุน อบต. บางบ่อ แก้ปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม และชุมชนใกล้เคียง

0 Comments
วันนี้ 13 กันยายน 2564 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และ สจ. วสันต์ บรรเจิดศิลป์ สจ. ไพศาล ระกาศ สจ. วันทนา ศรีม่วง สจ. ธนกฤต แก้วเจริญ และ สจ. วริศรา มีชัยลงพื้นที่เข้าเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมจากปัญหามวลน้ำภาคกลางเอ่อล้นเข้าท่วมภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเข้าแจกถุงยังชีพในชุมชนวัดบางบ่อ บริเวณซอยคุณธรรม จากนั้นคณะทำงาน อบจ. ได้เข้าพบนายก อบต. บางบ่อ เพื่อดูแนวทำนบกั้นน้ำบริเวณคลองสำโรง หลังวัดบางบ่อ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

วุฒิสภาฯ มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องอุปโภคสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19

0 Comments
 คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ ของวุฒิสภา มอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่จังหวัดสมุทรปราการ            นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะฯ เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้            ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้มอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ต่อไป            ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19) วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด จึงได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอาลัย แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ อดีตนักร้องลูกทุ่งดัง

0 Comments
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2564  ที่เมรุวัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ "พระครูแจ้"เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปนกิจศพ นายเฉลียว ไกรอ่ำ หรือ แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ศิลปินนักร้องชื่อดัง อายุ 68 ปีเพลงที่ดังในยุค 70  หิ้วกระเป๋า รักสาวเสื้อลาย แห่ขันหมาก ซึ่งนับเป็นรายที่ 119 ที่มาทำการฌาปนกิจที่เมรุวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมี นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส...
Continue reading
134567223
WordPress Image Lightbox Plugin