Uncategorized

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดวัดชัยมงคล

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-5

ชมคลิป

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดวัดชัยมงคล เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 15.00 น. ที่วัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พื้นที่บริเวณลานกิจกรรม โบส์ถ เมรุ และบริเวณหน้าศาลาการเปรียญศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชันมงคล โดยมีนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสหัส ตู้จินดา นายสมนึก เตรณานนท์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ และจิตอาสากลุ่ม อสม.ตำบลปากน้ำ กว่า 300 คน ร่วมกัน กวาด ถู ล้างทำความสะอาด คราบฝุ่นละอองตามพื้นผิวถนน บริเวณหน้าวัด และบริเวณ โดยรอบวัดชัยมงคล เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดวัดวาอาราม ในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งเป้าทำความสะอาด วัดในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 5 วัด อาทิ เช่น วัดกลางวรวิหาร วัดชัยมงคล วัดพิชัยสงคราม วัดในสองวิหาร และวัดมหาวงษ์ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน ลดใช้รถยนต์ และจักรยานยนต์ เปลี่ยนมาใช้รถบริการสาธารณะ เพื่อลดจำนวนยานพาหนะ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin