ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล จัดประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29 /2562-2563

%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94-2

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 19:00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์(บริษัท จันทร์เจริญการโฟม จำกัด(ซอยคู่สร้าง) นย.พรศักดิ์ ศิลานุกิจ นายกสโมสรฯมอบให้ อน.สมชาย วรรณฤดี อุปนายกฯเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม นยผ.วันชัย ใจเที่ยง โดยมี นยล.ธนภัทร์ เทพทอง ปฎิคมสโมสรฯรายงานและแนะนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุม อน.สุรจิตร มูลประหัส บรรยายพิเศษประวัติการก่อตั้งสโมสรโรตารีในประเทศไทยในโอกาสครบ 70 ปีและ อน.สมบัติ ทับทิม ทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับอักษรย่อที่มีใช้ในงานโรตารีสากล โดยมีสุภาพบุรุษ แอนน์ โรแทเรียนและสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin