ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสามัญประจำปี 2563

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2-2

สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสามัญประจำปี 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ก.พ.63 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายวันชาติ แก้วนุช นายกสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม นายกสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับผลงานของสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านมา และระเบียบข้อกำหนดการรับสมัครสมาชิก หรือลดสมาชิก จักรยานยนต์รับจ้าง ของแต่ละวิน และเรื่องการแต่งกาย ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง นอกจากนั้น การจัดประชุมสามัญประจำปี ในครั้งนี้ ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

โดยมี นายสหัส ตู้จินดา ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการฯ สมาชิกสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กว่า 300 คน เข้าร่วมการประชุม โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin