ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับมอบหน้ากากอนามัยจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3-4

วันนี้ (1 เม.ย.63) เวลา 14.00 น. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฎิบัติการ 2) รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จาก Mr.Li Chunlin กงสุลใหญ่ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin