ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3

จัดทำและสนองพระดำริโดย พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธมฺโม) เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ร่วมกับ พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ รองจเรตำรวจ คุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ และครอบครัว คุณเด่นตง -คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย คุณนพวรรณ แซ่ตั๋น(เจ๊หน่อย)  คุณวิชัย-คุณสุชีรา ตันตยานุกรณ์ และครอบครัว ในนามบริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ มอบถุงยังชีพ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด แก่ประชาชนในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.ของวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี  และในพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า(COVID-19) จัดทำและสนองพระดำริโดย พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธมฺโม) เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ร่วมกับ พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ รองจเรตำรวจ คุณกรวิชญ์ สวาทยานนท์ และครอบครัว คุณเด่นตง -คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย คุณนพวรรณ แซ่ตั๋น(เจ๊หน่อย)  คุณวิชัย-คุณสุชีรา ตันตยานุกรณ์ และครอบครัว ในนาม บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด พร้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง แก่ประชาชนในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยประชาชนที่เข้าร่วมรับถุงยังชีพครั้งนี้ จะทะยอยเข้ารับเป็นชุดๆไป ซึ่งต้องผ่านการตรวจด้วยมาตราการเข้ม ตั้งจุดคัดกรองSOCIAL DISTANCING การเว้นระยะห่างทางสังคม เดินและน่ง ห่างกันระยะ ๑-๒ เมตร เจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิวัดไข้  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ บันทึกลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน โดยเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin