ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัว”ทองประสงค์” มอบเงินให้โรงพยาบาลฯ

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a

นำโดย คุณน้อย นาโน มอบเงินให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จำนวน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้กับ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมของทางโรงพยาบาลฯมีนายแพทย์ จอมเทพ หวังตระกูลสันติ ผอ.โรงพยาบาลฯเป็นตัวแทนรับมอบ และนายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ นางสาวนุจรี พึ่งชื่น กำนันตำบลปากคลองบางปลากด ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ของโรงพยาบาลฯ เมื่อ 8 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin