ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ และสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน สมุทรปราการ Car Free Day 2020 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพารักษ์

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-6

 


เมื่อเวลา 08.00 น.วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายชมน์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และประธานสโมสรสมุทรปราการซิตี้ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสมุทรปราการ Car Free Day 2020 ซึ่งจัดขี้นโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลเทพารักษ์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้หันมามาใช้จักรยานเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเป็นการออกกำลังการเพื่อสุขภาพที่ดี
โดยมีนายสินธพ แก้วสุขใส นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญชู สันสม อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการนายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ,นายสำเริง จิตต์อาจหาญ อดีตนายก อบต.เทพารักษ์ ,นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช อดีตรองนายก อบต.เทพารักษ์ ,นายวัชรินทร์ จริงจามิกร ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ,นายอำไพ พิบูลนุรักษ์ ส.อบจ.สมุทรปราการ ,นางนงนุช แพหมอ ส.อบจ.สมุทรปราการ, นางธนพร บุญประเสริฐ ส.อบจ.สมุทรปราการ, นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อสม. ตำบลเทพารักษ์ ร่วมอำนวยความสะดวกและคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมในงาน

 

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin