ข่าวประชาสัมพันธ์

“นายกอ้อย”ใส่ใจสุขภาพของชาวบ้าน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b8%ad

นางสาววันดี เชยนาค นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ พร้อมคณะผู้บริหาร เร่งดำเนินการสร้างศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วยสีเขียวและ ผู้ที่รับผลกระทบจาก วิกฤติ โควิด 19 โดยได้รับอณุเคราะห์สถานที่จากท่าน ปรีชา เมธีเกรียงไกร. ประธานมูลนิธิ เจ้าพ่อหลวง สว่างบุญเพ็ญธรรมสถาน พร้อมกันนี้ ขอบคุณคณะ แพทย์ พยาบาล อสม. ของเทศบาลตำบลบางบ่อ ทีม สาธารณะสุข อ. บางบ่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในงานนี้ทุกท่าน เป็นอย่างดี

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin