ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ห่วงใยสุขภาพชาวบ้าน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5

ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ห่วงใยสุขภาพชาวบ้าน เร่งเปิดศูนย์พักคอย ผู้ป่วยสีเขียวจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี 29 ก.ค.2564 นี้

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin