ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 ก.ค.64

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับครัวเรือนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 5 ตำบลจำนวน 600 คน ซึ่งกักตัวสังเกตอาการภายในบ้านเป็นเวลา 14 วันและไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติทำให้ขาดแคลนอาหาร โดยมี นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดสมุทรปราการ นางแพรว วงศ์จอม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมากฤษ์ ผกก.สภ.สาขลา นางพิทยา จันทร์จีน กำนัน ต.ในคลองบางปลากด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมช่วยกันบรรจุอาหารใส่ถุงก่อนมอบให้กับตัวแทนแต่ละพื้นที่ออกแจกจ่ายให้ถึงมือผู้กักตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 ก.ค.64 ซึ่งการจัดโรงครัวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถโรงครัวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 จังหวัดปทุมธานี
ด้าน นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ กล่าวว่าในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ทั้ง 5 ตำบล ของอำเภพระสมุทรเจดีย์ อาทิ ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลบ้านคลองสวนและตำบลนาเกลือ พบผู้ติดเชื้อหลายหมู่บ้านแล้วตั้ งแต่เกิดการระบาดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 เป็นต้นมา และพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากทำให้การดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในเบื้องต้นจึงได้ประสานขอรถโรงครัวเลื่อนที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยผ่านทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการออกหน่วยโรงครัวเคลื่อนที่จัดปรุงอาหารสำเร็จรูปอาทิ ไก่ทอด ผัดคั่วกลิ่ง ไข่ต้ม ข้าวสวย ผัดซีอิ้ว พร้อมน้ำดื่ม บรรจุเป็นชุดออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน 600 คน พร้อมทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดมาตรการ ให้ประชาชาชนได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ เช่น เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ กลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเองที่บ้านสังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้หากได้รับความร่วมจากประชาชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขออย่างเคร่งครัดคาดว่าจะสามารรถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ได้ดังกล่าว

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin