ข่าวประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา, นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง, นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ

           ทั้งนี้ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมพูดคุยหารือ ทางด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มาร่วมพูดคุย รวมถึงนำปัญหาและอุปสรรคทางด้านการศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการบรรเทาและแก้ไขปัญหา และพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชน นอกจากนั้น ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้มีการกำชับติดตามการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

         โดยหลังจากการประชุมพูดคุยหารือแล้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบสื่อเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin