ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกแดง เทศบาลบางเมือง จับมือ นายกเปิ้ล เทศบาลนครสมุทรปราการ สานฝันคลองสวย น้ำใสอนุรักษ์ขุดลอกคลองระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลเวียนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาสะดวก

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88


วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม (นายกแดง) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ผนึกกำลังร่วมกับ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ในการขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาคลองมหาวงศ์ เพื่อขยายช่องทางการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ในการป้องกันน้ำท่วม ร่วมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองมหาวงศ์ให้สวยงาม โดยมีนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง นายเดชชาติ ทิตศานติกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมลงพื้นที่

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin