ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ส.ภริม พูลเจริญ จับมือ นายกหนุ่ม เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ยกระดับคุณภาพชีวิต “ให้ชีวิต ให้สุขใจ ในสไตล์ New Normal “ให้ชาวบ้านในพื้นที่

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%99

โดยคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร โดย นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง”ใช้ชีวิตให้สุขใจ ในสไตล์ New Normal”ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2564 และนายวชิรเชษฐ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานปิดการสัมมนา พร้อมมีนางภรภัทร พูลเจริญ นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชาตรี อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายสุนทร ฉ่ำชื่น ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ นายธนะสิทธิ์ วงษ์แก้วบุญเรือน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ดร.อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ผู้เข้ารับการสัมมนา คณะครู ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนทั่วไป จำนวน 400 คน แบ่งเป็นรุ่นๆละ 25 คน จำนวน 16 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการสัมมนาทราบถึง คุณภาพของกล้ามเนื้อ ระบบทางลมหายใจได้มาตรฐานในระหว่างการออกกำลังกายหรือไม่ กายภาพทางร่างกายได้สัดส่วนตามมาตรฐานหรือไม่ สามารถออกกำลังกายปรับกายภาพให้ได้ตามสัดส่วน ทำให้ร่างกายมีระบบความเป็นสมดุลสุขภาพดี แบบง่ายๆ และนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำปฎิบัติได้ด้วย

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin