ข่าวประชาสัมพันธ์

“นายกแดง”ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาหัวใจผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลบางเมือง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมด้วย นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin