ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกยุงชนิดเม็ด ภายใต้กิจกรรม “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุง ด้วยนวัตกรรมใหม่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7

นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม (นายกแดง) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกยุงชนิดเม็ด ภายใต้กิจกรรม “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุง ด้วยนวัตกรรมใหม่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยระดมความร่วมมือจากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุง ตลอดจนการป้องกันดูแลตนเองและครอบครัว ให้ห่างไกลจากโรคที่เกิดจากยุง ในการนี้ นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายเลิศชาย ยั่งยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายธรรมภณ ทองคำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลฯ นายจักรกฤษณ์ ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin