ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว

%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้ นางทะนิเทศ  กันทะ นคร 25 หัวหน้าแผนกช่วยเหลือผู้ประสบภัย และนายสันทัด ภาคพิธเจริญ คู่สายนคร 73 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin