ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ส.ภริม พูลเจริญ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จับมือ”นายกแดง”นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง แก้ปัญหาผักตบชวาล้นคลองสำโรง ปรับสภาพเป็นคลองสวยน้ำใส

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d-%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b4

 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม (นายกแดง) นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ลงพื้นที่ตรวจดูผักตบชวา และการระบายน้ำในคลองสำโรง ร่วมกับ นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาล้นคลอง และวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาผักตบชวา เปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และให้น้ำในคลองใสสะอาดอีกครั้ง โดยมี นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลฯ นายจักรกฤษณ์ ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ด้วย สำหรับการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ส.ส.ภริม พูลเจริญ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง วางแผนดำเนินการเก็บผักตบชวาออกจากคลองโดยการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่และเก็บผักตบชวาออกให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin