ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าปากน้ำ นำทัพขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม
ทั้งนี้ องค์พระสมุทรเจดีย์เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2371 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวสมุทรปราการ จัดขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีติดต่อกันมานานหลายปี เพราะองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

 

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin