สังคมคนปากน้ำ

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%8a-%e0%b8%a3%e0%b8%ad

ชมคลิป

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ และได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในช่วงนี้เพื่อป้องกัน รวมทั้งแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 หรือที่เพจเฟสบุ๊ค : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin