สังคมคนปากน้ำ

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนลิขิต 7 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสทำบุญบ้าน และทำบุญวันคล้ายวันเกิด

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%ab

ชมคลิป

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 ก.พ.63 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ลิขิต 7 เลขที่ 82/6 หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายปรเมศร์ อย่างธารา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และประธานกองทุนหมู่บ้านลิขิต 7 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสทำบุญบ้าน และทำบุญวันคล้ายวันเกิด โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางพลีใหญ่ใน มาประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งบรรยากาศมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น นายมงคล สมบูรณ์ เลขาฯประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ, นายนพดล สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบางพลี, นายชัยพิทักษ์ ภูมิสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยครอบครัวอย่างธารา รวมทั้งญาติสนิท มิตรสหายที่คุ้นเคยกับครอบครัวอย่างธารา เดินทางมาร่วมงานทำบุญ และร่วมอวยพรกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีทำบุญดังกล่าว นายปรเมศร์ อย่างธารา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และครอบครัวอย่างธารา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานตลอดไป นายปรเมศร์ อย่างธารา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และประธานกองทุนหมู่บ้านลิขิต 7 กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาร่วมจัดพิธีทำบุญทั้งในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และถือโอกาสได้ทำบุญบ้านอีกด้วย ทั้งนี้ตนเองอยากจะขอขอบคุณคณะกรรมการ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทุกท่าน ที่ได้ให้ความมือในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของกองทุนหมู่บ้านทุกๆ กองทุน ด้วยดีเสมอมา และอยากฝากให้เครือข่ายกองทุนๆกองทุน ให้ช่วยบริหารจัดการกองทุนให้ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของคณะกรรมการ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกท่านมากที่สุด

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin