สังคมคนปากน้ำ

มูลนิธิร่วมกตัญญู ประกอบพิธีทำบุญเปิดป้ายมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 36

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81-2

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญสืบชะตาเปิดป้ายมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 36 สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรื่อง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมี พระครูวิสิฐวรนารถ เจ้าคณะอำเภอเชียงรุ่ง วัดดงชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป อ่านธรรม ครอบครัวบรรลือฤทธิ์ ถวายจคุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี /ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน สวดชัยมงคลคาถา พิธีเปิดป้ายมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู หลังที่ 36

โดยมี นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู, นางภาวิณี ปาลวัฒน์ รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ (ไทด์) หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นายสุรินทร์ สู่สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิร่วมกตัญญู นพ.อนุพงศ์ ปริณายก โรงพยาบาลพญาไท 1 คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤทธิ์ นายวัชรชัย สุนทรศิริ (ครูแอ้นท์ ม้าทมิฬ) พ.ต.อ.ประกฤติ ยามานนท์ อดีต รอง ผกก.ตชด.32 ตลอดจนคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี โดยมี นางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 87 ตน ข้าราชการครู 10 คน ในอดีตประสบปัญหาความขาดแคลนห้องเรียนและห้องพิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยปี 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิร่วมกตัญญู สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/62 ขนาด 3 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ๊ดหมื่นบาทถ้วน) โดยบรรยากาศภายในงาน นอกจากพิธีส่งมอบอาคารเรียน แล้ว ทางมูลนิธิร่วมกตัญญู ยังได้นำอุปกรณ์ การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน มามอบให้กับทางโรงเรียน อีกด้วย พร้อมทั้ง นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่มกันหนาว มามอบให้กับพี่น้อง ชาวชุมชนบ้านป่าซาง อีกจำนวน 500 ชุด ด้วย

 

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin