การศึกษา-ศาสนา

พ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมพิธีแห่องค์ผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a7

(ชมคลิป)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ต.ค.62 พระเดชพระคุณพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ เจ้าอาวาสแห่งวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วยพระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะพระภิกษุสงฆ์ จัดพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถ ณ วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมี อาจารย์อุดม ดีกระจ่าง ประธานเทคนิคสนามมวยลุมพีนี พร้อมครอบครัวดีกระจ่าง เป็นประธานใหญ่ และมี
นายเด่นตรง นางบุญไทย นางมลิวรรณ นางกันตยา พร้อมครอบครัวตั้งเด่นไชย และนางฮ้ายฮั่ว แจ้งสุทิมล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีแห่องค์ผ้ากฐินสามัคคี รอบศาลาจตุรมุข กันอย่างคึกคัก

โดยบรรยากาศภายในพิธีทอดกฐินสามัคคี ครั้งนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญ ร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่กบ นายชูชาติ ดุลยประภัสสร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ และครอบครัวตั้งเด่นไชย ยังได้นำอาหาร คาวหวาน ขนม และน้ำดื่ม มาเปิดเป็นโรงทาน ให้บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานกฐินสามัคคี ในครังนี้ ได้รับประทานกัน อีกกว่า 70 ด้วย สำหรับยอดกฐินสมทบทุนบูรณะอุโบสถ วัดพุทธภาวนาราม ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 670,753 หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin