สังคมคนปากน้ำ

โครงการ”อิ่มอุ่น”เปิดโรงทานเลิ้ยงอาหาร ฟรี จัดโดย The OUtdoorplaza shoppingmall

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 9 มกราคม 2563 นายถนอมศักดิ์ สระแก้ว ผู้บริหาร บริษัท มั่นคง มั่งคั่ง พาณิชย์ จำกัด หรือ The OUtdoorplaza shoppingmall หน้าห้างโลตัส ศรีนครินทร์ ดำเนินโครงการ”อิ่มอุ่น”ทุกวันพระใหญ่เปิดโรงทานเลิ้ยงอาหาร ฟรี ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ต่างอนุโมทนาสาธุ ตลอดจนผู้บริหารเจ้าของโครงการดังกล่าวย้ำว่าโครงการ”อิ่มอุ่น”จะดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจะทำเป็นประจำทุกวันพระใหญ่ของแต่ละเดือน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin