การศึกษา-ศาสนา

โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 ม.ค.63 ที่โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ คณะครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หลังจากว่างเว้นมา 14 ปี โดยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หอประชุมโรงเรียน และห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ดีขึ้น รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียน โดยมี สส.ไพลิน เทียนสุวรรณ สส.สมุทรปราการ เขต 7 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมปิยธรรม (บรรจง) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางกฤติยา เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.สังวาลย์ เกตุงาม สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค นายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค  สมาชิกกลุ่ม 80 ฅน ปากน้ำ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวส่วนภูมิภาค ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และนักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานบุญ โดยมี คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ให้การต้อนรับ

โดยบรรยากาศภายในงานมี น.ส.พิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมาร่วมงาน พร้อมมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ ร่วมกับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค โดย ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ ให้กับทางโรงเรียนฯ

สำหรับโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โดยมีนักเรียน ตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น จำนวน 362 คน โดยมีคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา พร้อมครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin