การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 ก.พ.63 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลาง จัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ รวมทั้ง ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายกสมาคมเอกชนทั่วประเทศ และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน
ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 นั้น ชาวโรงเรียนเอกชนก็ได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน” และในปี 2563 เป็นปีที่ครบ 102 ปี การศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้มีการจัดงาน วันการศึกษาเอกชน ขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต” โดยในส่วนของปีนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคกลาง ณ Saint Louis Arena โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งภายในงานมีการจัดกรรมการต่างๆ มากมาย อาทิ เวทีเสวนาทางการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมของผู้บริหาร และครูในเรื่องของงานวิจัย การแข่งขันทักษะกลุ่มเด็กดาวรุ่ง การจัดนิทรรศการมากกว่า 40 รายการ การนำเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ
ทางด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องขอบคุณการศึกษาเอกชนที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาไทย จะเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษาที่นำร่องของประเทศ เพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย คือ โรงเรียนเอกชน และคุณภาพของโรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลา จึงทำให้เห็นว่า โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกด้วย
สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 นั้น ได้จัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7-8 ก.พ. 2563 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ภาคเหนือ วันที่ 8-9 ก.พ. 2563 จัดที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ภาคใต้ วันที่ 8-9 ก.พ. 2563 จัดที่ อบจ.กระบี่ จ.กระบี่ ภาคกลาง วันที่ 15-16 ก.พ. 2563 จัดที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จ.สมุทรปราการ และภาคตะวันออก 15-16 ก.พ. 2563 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละภูมิภาค เพื่อ ให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ต่อไป

 

 

 

 

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin