การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 พ.ย.63 ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563 จำนวน 389 ทุน รวมเป็นเงิน 689,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กล่าวรายงาน

โดยมี พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชทาน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ และพลตำรวจตรี วสันต์ บุญเจริญ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระราชทานฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิพระราชทานฯ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อาทิ เช่น พันเอก ประเทือง แก้วทุย ,นายอิสสระ บุปผเวส ,นายวิชา สุขุมาวาสี ,นางสิริ วรรณโกวิท ,นางสาวดาวัลย์ ชูไสว ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทน บริษัท ห้างร้าน ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมี ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพระราชทาน พร้อมด้วยคณะครูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ

สำหรับ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ แยกออกเป็นประเภท ทุนนักเรียนยากจน ทุนนักเรียนดีเด่น ทุนนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้ทางโรงเรียน ทุนนักเรียนยากจน แต่มีความสามารถพิเศษ และมีจิตอาสา และ ทุนความสามารถด้านการกีฬา ซึ่งการมอบทุน ครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพระราชทาน และผู้ให้การสนับสนุน ทุกท่าน โดยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้รับทุนการศึกษา โดยให้นักเรียนทุกคนตั้งใจหมั่นเล่าเรียน เพื่อเป็นคนดีของสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin