ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอาชญากรรม

กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกันจับกุมกาแฟลดความอ้วน (SLIMMING COFFEE) ที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีน (SIBUTRAMINE) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 1 จำนวน 202,500 ซอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยนายบุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ต.อ. ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และนายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้าท่าเรือกรุงเทพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัดในการส่งออกสินค้ากาแฟลดความอ้วน (SLIMMING COFFEE) จำนวน 202,500 ซอง น้ำหนักรวม 2,025 กิโลกรัม มูลค่าของกลางประมาณ 4 ล้านบาท ตามที่กรมศุลกากร โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายเข้มงวดเป็นพิเศษในการป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบส่งออกสินค้าต้องห้าม ต้องจำกัด จึงสั่งการให้นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และนายบุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ วางแผนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 3 ร่วมกับฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ดำเนินการตรวจสอบสินค้าส่งออก ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ A020 16302 11480 ส่งออกโดยเรือMOUNT NICHOLSON วันที่ส่งออก 11 มีนาคม 2563 ประเทศปลายทาง PHILIPPINES เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสินค้าเป็นของต้องห้ามต้องจำกัดในการส่งออกซุกซ่อนปะปนอยู่ อันเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใบขนสินค้าฉบับดังกล่าวสำแดงสินค้าเป็น ของใช้ส่วนบุคคล (OLD CLOTHES, ASSORTED GROCERIES ,OLD SHOES, BOOKS AND MAGAZINES, SOUVENIRS) จำนวน 257 กล่อง บรรทุกมาโดยรถยนต์กระบะ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 3 คัน สั่งการตรวจเป็น “ให้เปิดตรวจ” โดยหลักการตรวจสอบของส่งออกจะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยเครื่อง x-ray จึงได้ส่งรถดังกล่าวไปตรวจสอบด้วยเครื่อง x-ray จำนวน 1 คัน ซึ่งภาพถ่าย x-ray พบว่ามีลักษณะเป็นกล่องขนาดเล็กจำนวนมาก จึงได้ทำการเปิดตรวจทางกายภาพอย่างละเอียดทั้งหมด โดยตรวจพบเป็นเสื้อผ้าเก่าใช้แล้ว รองเท้าเก่าใช้แล้ว หนังสือเก่าใช้แล้ว และของใช้ส่วนตัวเก่าใช้แล้วต่าง ๆ ตรงตามสำแดง และตรวจพบสินค้าไม่ตรงตามสำแดง เป็นกาแฟลดความอ้วน (SLIMMING COFFEE) ยี่ห้อ LISHOU จำนวน 90 ลัง ลังละ 150 กระป๋อง รวม 13,500 กระป๋อง โดย 1 กระป๋องบรรจุ 15 ซอง ซองละ 10 กรัม รวมทั้งหมด 202,500 ซอง จึงได้ส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าไปยังด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ประสานไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้วิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเป็นกรณีเร่งด่วน ผลการวิเคราะห์พบเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟลดความอ้วน ที่มีสาร SIBUTRAMINE เป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ใน ประเภท 1 พ.ศ. 2561 ลำดับที่ 20

-2- กรณีดังกล่าวเป็นการส่งออกของที่ผ่านหรือก าลังผ่านพิธีการศุลกากรออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัด โดยการส าแดงชนิดของ ปริมาณ และน้ำหนักเป็นเท็จ อันเป็นความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงข้อจำกัด ตามมาตรา 202 244 ประกอบ มาตรา 252 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 มาตรา 14 ประกอบบทกำหนดโทษตามมาตรา 115 ผู้ใดผลิต นำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท จึงได้ยึดของกลางดังกล่าว ส่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin