การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”เปิดโรงทานแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท จำนวนร่วม ๕๐๐ คน จากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81

เวลา ๐๘.๓๐ น.ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนางสาวระพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙  รับแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท ประมาณ ๑๐๐ คน มีเจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.บางพลี ตรวจคัดกรอง วัดไข้ด้วยเทอร์มิเตอร์สแกน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ เดินเข้ารับแจกเว้นระยะห่างอย่างเป็นระเบียบ

ต่อมา เวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันเดียวกัน พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานเปิดโรงทานแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท จำนวนร่วม ๕๐๐ คน จากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ผ่านการคัดเลือกจากกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ๒๔ หมู่ ในตำบลบางพลีใหญ่ โดยมี รพ.บางพลี ตรวจคัดกรอง วัดไข้ด้วยเทอร์มิเตอร์สแกน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ เดินเข้ารับแจกอย่างเป็นระเบียบ

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin