ข่าวประชาสัมพันธ์

(ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท

%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-3

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ส.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท โดยมีนายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ผู้จัดการฯ พนักงาน (ธ.ก.ส.) ทั้ง 5 สาขา และตัวแทนพ่อค้า ประชาชน ที่เป็นสมาชิกเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรปราการ สาขาบางพลี สาขาบางบ่อ สาขาบางเสาธง และสาขาพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับกติกาในการร่วมลุ้นรางวัล ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เล่มสีแดง นอกจากจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว ยังมีสิทธิได้ลุ้นโชค เงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัล 1 สิทธิ โดยกาหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็น 2 ช่วง และกาหนดวันจับรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศ ช่วงที่ 1 ตัดยอดเงินฝาก 30 มิถุนายน ของทุกปี จับรางวัลในวันที่ 5 ส.ค. ของทุกปี ช่วงที่ 2 ตัดยอดเงินฝาก 31 ธันวาคม ของทุกปี จับรางวัลในวันที่ 5 ก.พ. ของทุกปี นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไข เพื่อไปลุ้นรางวัลระดับประเทศ ได้อีกด้วย โดยคงเหลือยอดเงินในบัญชีเงินฝาก 10,000 บาท ติดต่อกัน 7 เดือน จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิ ฝากต่อเนื่อง 10 เดือน จะได้สิทธิชิงรางวัล 2 สิทธิ ระยะเวลานับตั้งแต่ 1 ม.ค. –30 พ.ย. ของทุกปี และจับรางวัลในเดือน ธ.ค. ของทุกปี นอกจากจะได้รับดอกเบี้ย ได้ลุ้นโชค และยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย โดยพนักงานของธนาคารไม่มีสิทธิในการจับรางวัล ในครั้งนี้
ซึ่งการจับรางวัลครั้งนี้ มีของรางวัล ทั้งหมด 178 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,122,650 บาท แบ่งเป็น //รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จานวน 6 รางวัล มูลค่า 843,000 บาท // รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 28 รางวัล มูลค่า 793,800 บาท // รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 71 รางวัล มูลค่า 1,025,950 บาท // รางวัลที่ 4 ข้าวสาร A-rice บรรจุกระสอบ 3 กระสอบ จานวน 73 รางวัล มูลค่า 459,900 บาท สำหรับ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 6 รางวัล มูลค่า 843,000 บาท ประกอบไปด้วย 1. นางปริศนา เฮสคาเน่น สาขาสมุทรปราการ 2. นางคำแปง แจ่มกระทึก สาขาบางบ่อ 3. นางสาวรักชนก พอมขุนทด สาขาบางพลี 4. นางทองน้อย ผามอินทร์ 5. นายอรเดช เดชเดชะ สาขาพระสมุทรเจดีย์ และ 6. นางศิริพิมพา สีจร สาขาบางเสาธง

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin