ข่าวประชาสัมพันธ์

วุฒิสภาฯ มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องอุปโภคสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19

%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1

 

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ ของวุฒิสภา มอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่จังหวัดสมุทรปราการ
            นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะฯ เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
            ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้มอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ต่อไป
            ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID – 19) วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด จึงได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย วัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin