ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนศรีเพชรการเคหะ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b0-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

 

       เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64 วลา 18.00 น. บรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง ที่สวนสุขภาพ ชุมชนศรีเพชรการเคหะ หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการชุมชนศรีเพชรการเคหะ นำโดย นายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนฯ พร้อมคณะกรรมการ และชาวชุมชน ช่วยกันดูแลจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยมีการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติมาจำหน่ายภายในบริเวณที่จัดงาน เพื่อนำรายได้พัฒนาดูแลพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ ของชุมชนศรีเพชรการเคหะ ไว้เป็นพื้นที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของชาวชุมชน ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ พร้อมด้วยนางเรืองระวี ทองกร, นายอทิเดช วิระมิตรชัย ประธานชุมชนทวีทอง 1 ตลอดจนผู้นำในชุมชน ได้มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงในครั้งนี้ อีกด้วย 

       สำหรับบรรยากาศของการจัดงานวันลอยกระทง ชุมชนศรีเพชรการเคหะ มีการจัดสถานที่ลอยกระทง อย่างปลอดภัยในสระน้ำสวนสุขภาพชุมชน รวมทั้งจัดพื้นที่จำหน่ายอาหารต่างๆ หลังจากลอยกระทงแล้วก็มาเลือกซื้ออาหารรับประทาน โดยตั้งแต่ช่วงเย็น มีประชาชนทยอยเข้ามาร่วมลอยกระทงกันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการการคัดกรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีจัดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฉฮอล์ล้างมือ และมีเจ้าหน้าที่ อสม. มาร่วมคัดกรองพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเข้ามาภายในงาน รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่างตลอดเวลา โดยการจัดงานลอยกระทงของชุมชนศรีเพชรการเคหะครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนศรีเพชรการเคหะ และชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin