Browsing Category:การศึกษา-ศาสนา

การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ รุ่น ๒๒

0 Comments
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น.ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ธีระ แทนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ รุ่น จำนวน ๒๐๑ คน โดยได้รับการสนับสนุนจากรพ. เปาโล พระประแดง ส่งแพทย์ เจ้าหน้าที่ เปิดหน่วยตรวจคัดกรองโรค ให้กับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังจากโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เปิดรับสมัครและคัดเลือกความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 5 ประเภท ระดับชั้น ม.1

0 Comments
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เปิดรับสมัครและคัดเลือกความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 5 ประเภท ระดับชั้น ม.1 สามรถแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.streeap.ac.th ระหว่างวันที่ 1-22 มี.ค.63 ไม่เว้นวันหยุด
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563

0 Comments
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563https://youtu.be/PjQQQAsc8x8เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 พ.ย.63 ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปี 2563 จำนวน 389 ทุน รวมเป็นเงิน 689,000 บาท...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563

0 Comments
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563https://youtu.be/nhwPOSH1wgkเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 ก.พ.63 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลาง จัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

0 Comments
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อhttps://youtu.be/Am5cV5RKJfgเมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 13.00 น.ที่โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยมี นายอนันต์ พิมพ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เป็นการดำเนินการจัดงานตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ทั้งนี้เนื่องจากโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ สาเหตุเกิดจาการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งการรับประทานอาหาร และความก้าวหน้าในการรักษาโรคต่างๆ ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหากับโรคติดต่ออุบัติซ้ำ...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

0 Comments
มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562https://youtu.be/Vx4GIgSsb38เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 14.00 น.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนเก่ง แต่ทางบ้านมีฐานะยากจน จำนวน 322 ทุน ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียงกง) ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานมูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ในนามคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกตัญญู กล่าวรายงาน และมี...
Continue reading
123459
WordPress Image Lightbox Plugin