Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

0 Comments
https://youtu.be/SzIwp00G51wเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมภพ บุรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมเครื่องพ่นไอน้ำ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บางโฉลง เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid – 19)

0 Comments
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.อบต.บางโฉลง ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19) นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ นิ่มนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นางสาวปารณีย์ นาคคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นายประสาท เมืองชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้ากองสาธารณสุขฯ ร่วมกันมอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เพื่อช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานก่อนจะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกหนึ่งครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid - 19)
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

0 Comments
ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธรณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีภูมิศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางพลี จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ในหน่วยงานราชการ โรงพักบางพลี ป้องกันไวรัสโควิด-19

0 Comments
https://youtu.be/GkFINZzQfWIเมื่อเวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี พร้อมด้วย นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี พ.ต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลี พ.ต.ท.ประมวล ทองภู รองผกก.(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางพลี  นายชะออม สังข์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลตำบลบางพลี กว่า 20 นาย  ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ในหน่วยงานราชการ  เพื่อรองรับการเข้ารับบริการ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ  โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี ...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านสมาชิก อสม.ตำบลบางเมืองใหม่ ที่ถูกไฟไหม้ ภายในชุมชนหมอเสนอ

0 Comments
https://youtu.be/WwKChifd95cเมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.ที่ ชุมชนหมอเสนอ คลองมหาวงษ์ หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ นายชวลิต คำสอน ประธาน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสมุทรปราการ พ.จ.อ.ถวิน ตุ้มทอง เลขาประธานชมรม อสม. นางอรอนงค์ พฤทธิ์สรวิศ ประธานชมรม อสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ ประธานชมรม อสม.ตำบลบางเมืองใหม่ พร้อมด้วย(หมอจุ๋ม) สุกัญญา...
Continue reading
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอาชญากรรม

กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกันจับกุมกาแฟลดความอ้วน (SLIMMING COFFEE) ที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีน (SIBUTRAMINE) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 1 จำนวน 202,500 ซอง

0 Comments
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยนายบุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ต.อ. ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และนายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้าท่าเรือกรุงเทพ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัดในการส่งออกสินค้ากาแฟลดความอ้วน (SLIMMING COFFEE) จำนวน 202,500 ซอง น้ำหนักรวม 2,025 กิโลกรัม มูลค่าของกลางประมาณ 4 ล้านบาท ตามที่กรมศุลกากร...
Continue reading
WordPress Image Lightbox Plugin